Jeu de Boules

Jeu de Boules Club D’n Hoek

De jeu de boules banen zijn een idee van de Germania “Alte Herren” die, nadat collectief besloten hadden, om hun voetbalschoenen aan de spreekwoordelijke wilgen te hangen en een goed excuus zochten om zaterdags toch op sportpark Noord te kunnen zijn.

Download Reglement Jeu de Boules

Onder het motto “sponsoring in natura” zijn daarna een paar sponsoren bereid gevonden om de benodigde materialen te leveren en vervolgens zijn een aantal vrijwilligers aan de slag gegaan om de kunstgras banen, bestrating en beplanting aan te leggen.

Wilt u zelf komen spelen (competitie en/of vrijblijvend) dan is dat uiteraard ook mogelijk en verwijzen wij u naar de voorwaarden.

Verder zijn er ook zogenaamde arrangementen te reserveren waarbij men met grote en/of kleine groepen kan komen spelen onder het genot van een hapje en een drankje. Deze zullen z.s.m. op de website komen.