Jeugdafdeling

Inleiding

Door middel van deze informatie wil voetbalvereniging Germania, de jeugd en hun ouders/ verzorgers informeren over de vereniging en de jeugdafdeling.

Germania

De voetbalvereniging Germania is opgericht op 1 mei 1936. Op die datum besloten een aantal mensen dat het tijd werd voor een eigen Stekkenbergse voetbalclub. Na toestemming van de gemeente werd een veld ingericht aan de Stekkenberg. Dit veld was beter bekend als het Vlak. In 1964 is Germania verhuisd naar Sportpark Noord, de locatie waar we tot op de dag van vandaag zijn gebleven. Germania is een veldvoetbalvereniging die bestaat uit senioren-, jeugd- en meisjes/dames teams.

De hoogste seniorenteams zijn ingedeeld in de zondagcompetitie en de lagere teams spelen op zaterdag. De jeugd- en meisjesteams spelen hun competitiewedstrijden op zaterdag. De dames spelen

De Germania-Jeugdafdeling

De Jeugdafdeling zorgt voor de uitvoering van alle activiteiten die nodig zijn voor het jeugdvoetbal. De organisatie bestaat uit twee hoofdgroeperingen, een “technische commissie”, die zorgt voor de voetbaltechnische opleiding en een ondersteunende groep die zorgt voor alle nevenactiviteiten, zoals bijvoorbeeld het jeugdkamp, jeugdcarnavalsmiddag en de Sinterklaasviering, bezoek eredivisiewedstrijden etc. Allen voeren hun taak uit met hetzelfde doel, namelijk: een plezierige voetbalsportbeoefening voor de Germania-jeugd.

Jeugd voetbalopleiding

Germania heeft de voetbalopleiding voor haar jeugdspelers hoog in het vaandel staan. Er wordt dan ook veel tijd en aandacht besteed aan het opleiden van jeugdspelers. Het doel is de jeugd van 6 tot en met 19 jaar een zo goed mogelijke voetbalopleiding te geven die past bij het individuele talent van de speler. De jeugdspelers, of junioren, zijn volgens de regels van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) onderverdeeld in de afdelingen pupillen en junioren.

 

Kenmerken van de verschillende afdelingen zijn:

JO 8 – 9

In deze leeftijdsfase worden de eerste beginselen van het voetbalspel geleerd. Dit gaat spelenderwijs door middel van allerlei spelvormen waardoor het “balgevoel” wordt ontwikkeld. Als naar de beoordeling van de trainers de jongens er geschikt voor zijn, worden zij ingedeeld bij dit team. Het team bestaat uit een zestal dat o.a. competitiewedstrijden gaat spelen. De wedstrijden worden gespeeld op een aangepast veld, met aangepaste, kleinere doelen. Bij Germania traint deze groep 1 a 2 keer per week.

 

JO 10

Ook in deze afdeling gaat men verder met zestallen. Tweemaal per week wordt er getraind. Evenals bij de JO8/9-afdeling staat het “oefenen met de bal” op de trainingen centraal. De nadruk ligt op het plezier beleven aan voetbal. Winnen tijdens wedstrijden mag, maar verliezen ook!

 

JO 11 – 12

In deze leeftijdsgroep speelt men op een weer wat groter veld met 8 tegen 8. Er wordt een aanvang gemaakt met het spelen volgens een bepaalde formatie. Ook hier is de opvatting zo dat winnen mag maar niet per se moet! Het doel is om via een positieve spelopvatting kinderen te laten voetballen. Daaronder verstaan we het spelen met de intentie om voetballende oplossingen te vinden in het spel en op die wijze aanvallend voetbal te kunnen spelen. Gedurende deze periode worden alle technische aspecten van het voetbalspel volgens een gestructureerd jeugdplan gepresenteerd. Deze periode wordt dan ook de periode van de technische scholing genoemd. Optimaal trainingsbezoek is dan ook van het grootste belang. Hierin hebben de ouders uiteraard een grote taak.

 

JO 13

Hier wordt het proces dat in de JO11-12 afdeling is ingezet verder uitgewerkt. Naast veel aandacht voor de technische en tactische aspecten van het voetbal is er ook veel aandacht voor andere facetten in het voetbal, zoals strijdlust, het omgaan met winst en (vooral) verlies, sportiviteit en het gedrag van spelers. De verdere vorming gebeurt weer volgens het jeugdplan. Ook bij deze leeftijdscategorie is optimaal trainingsbezoek een belangrijk gegeven ook al omdat voor het eerste op een heel veld wordt gespeeld (11 tegen 11).

 

JO 15

Bij de JO15 wordt de visie op voetbal nog meer benadrukt. Hier begint dan ook het prestatieve karakter van het spelen van wedstrijden een grotere rol te spelen. Hoe kun je in teamverband werken aan het beoogde resultaat. Aspecten als het spelen met afspraken, teamgeest, een goede uitvoering van taken in het spel worden belangrijk. Dit alles gekoppeld aan een reeds eerdergenoemde, positieve spelopvatting.

 

JO 17 en 19

Bij deze leeftijdsgroep wordt het proces verder ontwikkeld en worden spelers voorbereid op het spelen met een bepaalde prestatie als doel, dit is immers de laatste fase in de Jeugdopleiding. Er wordt twee tot drie keer per week getraind. Deze spelers worden opgeleid om aan het eind van deze periode mee te kunnen spelen met de senioren. Daarom gaan Spelers uit de JO19 groep regelmatig op zondag met seniorenteams mee als wisselspeler zodat zij kunnen wennen aan het seniorenvoetbal.

 

Bestuur, Technisch Jeugd coördinator, trainers en leiders

De Technisch Jeugd coördinator bewaakt de goede uitvoering van de Jeugd-voetbalopleiding.

De uitvoering hiervan wordt verzorgd door jeugdtrainers, die geassisteerd worden door een aantal elftal-  achttal- of zestal leiders, die aanwezig zijn bij de teams op de wedstrijddagen. Deze staan in nauw overleg met de Technisch Jeugd Coördinator. Elke twee maanden vindt er overleg plaats tussen de trainers en de Jeugd coördinator, waarbij onder andere de vorderingen van de spelers worden besproken als de de planning en realisatie van de in het Jeugdplan aangegeven oefendoelen. De jeugd coördinator maakt deel uit van de technische commissie van Germania en heeft met deze commissie overleg over de jeugdopleiding.

 

Trainingen

Door het regelmatig volgen van trainingen nemen de vaardigheden toe en beleven de jongens meer plezier in hun sport. Het jeugdplan is dan ook gebaseerd op maximaal trainingsbezoek. Het uitgangspunt is dan ook dat alle trainingen bezocht worden!

 

Afmelden voor de training:

Indien men echt een keer verhinderd is vanwege b.v. bij ziekte, huiswerk e.d., wordt er van de spelers verwacht dat zij zich voor de training afmelden. Dit dient te geschieden persoonlijk bij de trainer van het team. (Dus niet bij een van de leiders). Afmelden voor het bijwonen van verjaardagen vinden wij ongepast behalve als dit de verjaardag betreft van de speler zelf, vader of moeder, broer of zusje of opa en oma.

De trainingstijden zijn:

  • Maandag en woensdag (zie schema)
  • Dinsdag en Donderdag (zie schema)

Het is mogelijk dat om organisatorische redenen deze tijden wijzigen maar als dit het geval is, zult u daarover op tijd worden geïnformeerd.

 

Wedstrijden

Vanaf het moment dat een zogenaamde kabouter- of JO8 speler daarvoor geschikt is bevonden zal hij te maken krijgen met wedstrijden. Van zijn trainer krijgt hij na de training te horen in welk team hij kan spelen, en hoe laat hij zich moet melden bij zijn team. Dit wordt tevens aangekondigd op het publicatiebord in het clubhuis. Wedstrijden kunnen zijn competitie- of oefenwedstrijden op de zaterdag, oefenwedstrijden door de weeks, in vakantieperiodes, of in de avonduren op een verlicht veld. De thuiswedstrijden van de competitie vinden op het Germania-complex, Sportpark Noord meestal op eenzelfde tijdstip plaats. s-Morgens beginnen de kleinsten, waarna op de latere tijdstippen de oudere junioren aan bod komen. Bij “uitwedstrijden zijn de aanvangstijden wisselend. De voetbalcompetitie begint begin september, en duurt, weersafhankelijk, tot medio mei.

 

Toernooien

Als extra attractie zijn er jaarlijks een aantal jeugdtoernooien waaraan Germania teams deelnemen. Deze toernooien bestaan uit een aantal korte wedstrijdjes in poule-indelingen, afgewisseld door rustperiodes. De totale duur van een jeugdtoernooi is vaak enkele uren.

Bij “uit-toernooien naar verenigingen die ons uitgenodigd hebben, is de reistijd vaak langer dan gebruikelijk bij competitiewedstrijden. Toernooien worden veelal gehouden in de meimaand, Koninginnedag, met Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren en in augustus voor aanvang van de competitie.

 

Vervoer naar uitwedstrijden en toernooien

Indien wedstrijden of toernooien buiten de regio plaatsvinden, wordt een beroep gedaan op ouders die met de auto (eventueel bij toerbeurt) voor het vervoer willen zorgen. Met medewerking van ouders/verzorgers is dit de voordeligste en snelste manier van vervoer. Indien niet genoeg autovervoer aanwezig is, wordt gereisd met het openbare vervoer. Deze kosten zijn echter aanzienlijk hoger en komen volledig voor rekening van de spelers (ouders/verzorgers). Het is dus van het grootste belang, dat alle ouders bij toerbeurt de kinderen naar hun uitwedstrijden vervoeren. Dit voorkomt minder populaire maatregelen zoals het meebrengen van reisgeld door de kinderen bij uitwedstrijden.

 

Medische verzorging en verzekering

Tijdens wedstrijden en trainingen kunnen spelers geblesseerd raken. Deze spelers kunnen dan bij Germania op afspraak, behandeld worden door de medische staf die de speler dan behandelt of verder verwijst. Afspraken hiervoor kunnen gemaakt worden via de Jeugd coördinator. Indien er blessures ontstaan die ziekenhuisbehandeling noodzakelijk maken, kunnen er kosten ontstaan die niet door het ziekenfonds of de verzekering gedekt zijn. Hierin voorziet de aanvullende KNVB-verzekering, waar aanspraak op kan worden gemaakt op het moment dat de contributie voldaan is. Voorvallen dienen echter binnen 48 uur aangemeld te worden bij de secretaris Hoofdbestuur.

 

Sporthygiëne

Sporthygiëne is onlosmakelijk verbonden met sport. Daarom stelt de jeugdafdeling als eis dat van jongs af aan het douchen, direct na een wedstrijd of training, verplicht is!

Attentie:
Na de wedstrijd is het de bedoeling dat de kinderen zich douchen. Bij de allerkleinsten (de F-jes) is het toegestaan dat de ouders daarbij aanwezig zijn in de kleedkamer. Hou bij het ophalen van uw kind er rekening mee dat hij na een training of wedstrijd eerst moet douchen.

Bij de andere teams is het voor de ouders verboden om in de kleedkamer te komen. Het douchen, afdrogen en aankleden zal door de spelers zelf (samen met de leiders) geregeld moeten worden. De coach heeft dan ook de gelegenheid om nog even in alle rust wat over de wedstrijd te zeggen.

 

Nevenactiviteiten

Naast het spelen van wedstrijden worden ook nevenactiviteiten voor de Germania-jeugd georganiseerd. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

Sinterklaasfeest voor de E, en F-junioren, Ouderavonden, “Open dagen”, Organiseren van een Jeugdkamp, Kindercarnaval, Paaseieren zoeken, bezoeken wedstrijden ere divisie, jeugdkamp.

 

“Regels van het huis”

Algemene gedragsregels

Van leden van Germania en hun aanhang verwachten wij dat zij zich correct gedragen en zodoende de goede naam van de vereniging hooghouden. Van jeugdleden eisen wij dan ook b.v. een goed gedrag dat blijkt uit hun houding en communicatie t.o.v. de trainers, leiders, scheids- en grensrechters, publiek, en vooral ook door respect te tonen voor de tegenstanders. We gaan bij Germania op een normale, fatsoenlijke manier met elkaar om. Een grote mond en/of schelden accepteren wij van niemand. Roken en het gebruik van alcoholische dranken voor jeugdleden is verboden.

Trainingsregels:

– op tijd aanwezig zijn, – kleding en schoeisel dienen schoon en in orde te zijn, – na afloop VERPLICHT douchen, – bij verhindering dit vooraf melden,

Wedstrijdregels:

– op tijd aanwezig zijn, – kleding en schoeisel verzorgd, tijdens de wedstrijd het shirt in de broek en de kousen omhoog, – het dragen van scheenbeschermers is verplicht, – het gezamenlijk maken van de “warming up”, vanaf de JO11 – ook nu na afloop VERPLICHT douchen, – bij verhindering dient dit ruim op tijd bij de trainer bekend te zijn. – Tegenstander de hand schudden na de wedstrijd, ongeacht het wedstrijdverloop.

 

Zorg voor het materiaal

Een verenigingsbelang is dat het voetbalmateriaal, clubhuis, kleedkamers, etc. schoon en heel blijven. Verwacht wordt dat de jeugd hieraan meehelpt door b.v. geen afval, lege blikjes, etc., zomaar in kleedkamers of op het complex achter te laten. Dit geldt uiteraard ook voor de complexen van verenigingen waar wij te gast zijn. Om begrip hiervoor bij te brengen worden spelers bij toerbeurt aangewezen voor een “weekbeurt”, waarbij zij b.v. als taak krijgen na afloop van de training of wedstrijd te helpen met het materiaal opbergen en/of hun kleedkamer op te ruimen.

 

Ondersteunende taken van ouders/verzorgers

Als ouder/verzorger heeft u bij het lezen van dit informatieboekje inmiddels begrepen dat wij uw medewerking hard nodig hebben om de kwaliteit van onze jeugdafdeling hoog te houden
Samengevat kunt u een goede bijdrage hieraan leveren door:
ons tijdig op de hoogte stellen omtrent betreffende bijzonderheden aangaande uw kind(eren),zoals afwezigheid, ziekte, studie e.d. uw medewerking te geven zodat de kinderen tijdig aanwezig kunnen zijn op trainingen en bij wedstrijden, erop toe te zien dat hun voetbalspullen in orde zijn. (Wel zelf schoenen laten poetsen) indien u in het bezit bent van een auto, ons te helpen met het vervoer (bij toer beurt) naar uitwedstrijden, toernooien, nevenactiviteiten (denkt u aan de inzittenden- verzekering), – uw belangstelling te tonen voor de sportieve verrichtingen van uw kind(eren), – ons te steunen in het uitvoeren van ons jeugdbeleid, – de contributie op tijd te betalen. – zichzelf te realiseren, dat ouders geen coach-functie hebben. Natuurlijk mag u uw zoon op een sportieve manier aanmoedigen, coachen is echter alleen voorbehouden aan de leider of trainer. Dit voorkomt bovendien onduidelijkheid bij uw zoon. – uw kind niet geldelijk te belonen voor het scoren van doelpunten. Dit is slecht voor de ontwikkeling van de juiste teamgeest. Het is ouders niet toegestaan tijdens trainingen en wedstrijden het veld te betreden. Dit is namelijk erg storend en zo kunnen de trainingsactiviteiten geen goede doorgang vinden.

 

Tot slot

De kaderfuncties van de Jeugdafdeling worden vervuld door vrijwilligers. Deze plaatsen zich volledig achter het Jeugdbeleid en helpen dit uit te voeren. Zij vormen de onmisbare schakel waardoor wij de kwaliteit van onze jeugdafdeling kunnen behouden en verder verbeteren. Jeugdkaderleden zijn er echter nooit genoeg. Daarom, indien de vereniging met haar doelstellingen en jeugdbeleid u aanspreekt, en u ons wilt meehelpen als Jeugd-kaderlid, schroom dan niet om informatie in te winnen bij het bestuur. Voor belangstellenden bestaat ook de mogelijkheid als Sponsor de vereniging, of b.v. een jeugdteam te steunen. Ook in dat geval bent u van harte welkom. Contactpersonen en telefoonnummers vindt u op de internetsite van Germania. Ondanks het feit, dat wij er alles aan zullen doen om de voetbalopleiding van uw kind optimaal gestalte te geven, zou het kunnen gebeuren, dat u op- of aanmerkingen of klachten heeft. Kom hiermee naar de mensen die er iets aan zouden kunnen doen, namelijk de betreffende trainer of Jeugd coördinator. Het heeft geen zin deze op- of aanmerkingen of klachten op andere plaatsen te ventileren, de enig juiste weg is de weg naar de Jeugd coördinator. Onze Jeugd coördinator is ten alle tijde bereidt naar u te luisteren en zo nodig toelichting te geven of samen met u naar oplossingen te zoeken.