Een bericht van het bestuur van Stichting Sportpark Noord

Door het hele Corona gebeuren en daarbij het gebrek aan wedstrijden van onze club, lijkt het erop alsof er niets is gebeurd. Zichtbaar lijkt dit inderdaad weinig maar achter de schermen gebeurt er heel erg veel. Zoals iedereen inmiddels weet, heeft Sportpark Noord er enkele gebruikers bij, namelijk Achilles ’29, Bootcamp club “de Kastenmakerij” die 3 tot 4 keer per week op Noord trainen en de voetbalschool van Patrick Pothuizen is ook goed aanwezig.

Achilles ‘29 zat na de perikelen op de Heikant dringend verlegen om een plek om hun clubactiviteiten voort te zetten. Germania was bereid om de zwart-witten daarin tegemoet te komen maar dat vergt natuurlijk de nodige afstemming op velerlei gebied.

Nadat Achilles ’29 en de andere genoemde gebruikers medegebruiker werden van Sportpark Noord, was er behoefte aan duidelijkheid over wie waar verantwoordelijk voor is. Germania zal hoofdgebruiker blijven en levert op basis daarvan dan ook de bestuursleden van de Stichting Sportpark Noord, in dit bestuur zitten drie personen, Willie Verbeet als voorzitter, Kees Heijmans als secretaris en Gerrie Kamps als penningmeester.

Zoals misschien bekend is, wordt de accommodatie namelijk beheerd door de Stichting Sportpark Noord. Deze stichting gaat dus over het beheer, de gebouwen, de velden, parkeerplaatsen en eigenlijk alles wat op Noord aanwezig is.
Daartoe zijn gebruikersovereenkomsten gesloten met zowel
Germania als hoofdgebruiker en Achilles ’29. Ook zijn er overeenkomsten opgesteld met De Kastenmakerij en met Patrick Pothuizen.

We begrijpen dat er vragen zijn over deze ontwikkelingen, het bestuur van de club en het bestuur van de stichting zullen tijdens de ALV, welke later dit jaar gepland zal worden, nadere toelichting geven en natuurlijk eventuele vragen beantwoorden.

Het is natuurlijk ook mogelijk om eerder je vraag te stellen, spreek hiervoor rustig een van de bestuursleden aan.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Sportpark Noord,

Willie Verbeet – Kees Heijmans – Gerrie Kamps

Reacties zijn uitgeschakeld.