In Memoriam Herman Nillessen (Broer d’n Boes)

Nadat op 28 maart zijn echtgenote Leen was overleden bereikte ons vandaag vrijdag 3 april het trieste bericht dat ook haar echtgenoot Herman Nillessen (Broer d’n Boes) op 84-jarige leeftijd is overleden.

Onze gedachten en intens medeleven gaan uit naar het dubbele verlies dat de kinderen Anita, Marion en Reno n partners op dit moment te verwerken hebben. Maar ook naar de klein- en achterkleinkinderen die in een tijdsbestek van één week zowel oma als opa verloren.

Broer was, ondanks zijn hoge leeftijd, een actieve, sportieve en erg vitale man die  lichamelijke activiteiten niet schuwde. Hij was een fervent Vierdaagse loper, was altijd de eerste die zich aanbood als er iets op Sportpark Noord gedaan moest worden en was er elke dag te vinden om een potje te Jeu de Boulen of het tuintje voor het clubhuis te verzorgen. Dat tuintje beschouwde Broer als zijn eigen tuin en die lag er dan ook altijd buitengewoon goed verzorgd bij. Ook bij diverse verbouwingen was Broer altijd tot op hoge leeftijd van de partij. Iedereen bewonderde de enorme energie die hij uitstraalde. Hij was een aimabel mens die heel goed naar mensen kon luisteren alvorens zijn eigen mening ergens over te geven. Hij had een enorme verbondenheid met “zijn Stekkenberg” in het algemeen en met Germania in het bijzonder.

Broer was een Germania man in hart en nieren en eigenlijk is er bijna niets op te noemen waar hij zich bij de club niet mee heeft bezig gehouden. Zo was hij jeugdvoorzitter, secretaris in het hoofdbestuur en door zijn enorme kennis van en belangstelling voor de Stekkenbergse cultuur een vraagbaak bij de totstandkoming van het Jubileumboek van Germania. Maar ook was hij gewaardeerd en deskundig jurylid bij de Carnavalsavonden van onze club. In 2008 werd hij voor zijn grote verdiensten voor de club gekozen tot Grutste Germaan, een titel waar je als lid trots op mag zijn.

Germania verliest in Broer een breed gewaardeerd en gedreven lid die een voorbeeld was voor iedereen. Broer was er trots op Germania lid te zijn. Maar dat is wederzijds. Onze club was er ook trots op dat hij lid wilde zijn.

Het bestuur en leden van Germania wenst zijn kinderen, klein- en achterkinderen en verdere familieleden heel veel sterkte toe in de komende tijd. Maar ook de andere leden van Germania die nauwe banden hadden met Broer, want ook zij zullen dit verlies als verschrikkelijk ervaren.

 

 

Reacties zijn uitgeschakeld.