Coronaregels Germania / Achilles`29

Deze maatregelen zijn in afstemming met de door het RIVM opgestelde richtlijnen en de corona protocollen zoals die te vinden zijn op de website van de KNVB/NOC-NSF. De maatregelen voor de kantine en het terras zijn gebaseerd op het Protocol Heropening Horeca vanuit Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en met behulp van de checklist opstart sportkantines, die ter beschikking is gesteld door de KNVB en NOC-NSF.

Om zo goed mogelijk uitvoering te kunnen geven aan de geldende regels en richtlijnen is het belangrijk om dat samen te doen met alle leden, ouders en gasten. Belangrijk hierin is ook het aanspreken van elkaar. Heb daarin respect voor elkaar en accepteer dat niet iedereen hetzelfde denkt over de maatregelen. En gebruik je gezonde verstand en neem daar waar je dat zelf kunt je verantwoordelijkheid.

Algemene regels

 • Houd 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tijdens het sporten en tot kinderen t/m 12 jaar.
 • Heb je één van de volgende klachten: koorts, verhoging, (neus)verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid en/of plotseling verlies van reuk of smaak? Kom dan niet naar het sportpark, maar laat je testen.
 • Blijkt iemand in je omgeving, bijvoorbeeld binnen je team, ondanks klachten zich toch bij Germania en/of Achilles `29 te vertonen? Spreek deze persoon er dan op aan en overtuig hem of haar ervan om terug te gaan naar huis en daar voorlopig te blijven.
 • Als er binnen een team een melding is van een persoon die positief getest is, neem dan direct contact op met de trainer en/of leider, zodat na afstemming, met het bestuur de juiste maatregelen genomen kunnen worden. Maatregelen zullen in overleg met de GGD genomen worden.
 • Reservespelers en team officials van 18 jaar of ouder houden 1,5 meter afstand van elkaar, ook op de reservebank. Plaats stoelen naast de dug-out of achter het hek voor meer plek. Deze mogen worden neergezet buiten de instructiezone richting cornervlag. Alle teamofficials die niet strikt noodzakelijk zijn op de reservebank nemen plaats achter de omheining, uiteraard op 1,5 meter afstand van elkaar en van anderen. Mondkapje op de reservebank is niet verplicht bij voldoende afstand maar wel een dringend advies vanuit Germania en Achilles`29
 • Germania en Achilles`29 zorgen dat regels duidelijk zichtbaar zijn op Sportpark Noord, op de website en met borden.
 • We spreken elkaar aan als we niet voldoen aan de geldende regels. Uiteindelijk is iedereen zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen doen en laten maar ook en vooral ook voor de gezondheid van elkaar.
 • Het bestuur heeft altijd de bevoegdheid om de regels af te dwingen en personen de toegang tot het clubhuis en sportpark te ontzeggen bij overtreding daarvan.

Regels met betrekking tot de kantine en het terras

 • Een Corona toegangsbewijs is verplicht
 • Volg de aanwijzingen van barpersoneel en stewards op, ga hier respectvol mee om.
 • De kantine is uiterlijk tot 22.00 uur open of anders indien aangegeven.

Regels met betrekking tot wedstrijden/trainingen

 • Altijd de 1,5 meter afstand aanhouden bij bezoek aan wedstrijden.
 • Het aantal zitplaatsen op de tribune is zeer beperkt. Gebruik alleen de aangegeven plaatsen.
 • Bij drukke wedstrijden: geef voorrang aan ouderen m.b.t. de zitplaatsen op de tribune
 • Stemverheffing van spelers, coaches/leiders en publiek is niet toegestaan.

Tot slot

Het bestuur benadrukt dat we dit samen moeten doen, met iedereen die een Germania of Achilles’29 hart heeft en met iedereen die een bezoek brengt aan ons mooie sportpark Noord.

Help elkaar indien nodig, informeer iemand die onvoldoende weet van de maatregelen en houd rekening met elkaar. Indien nodig kun je elkaar ook aanspreken op een constructieve manier (niet iedereen weet er misschien voldoende van) op het niet nakomen van de regels en hang aan de bel op het moment dat je iets mist of dat er zaken zijn waar we nog in tekort schieten.

Als bestuur kunnen we niet alles regelen, laat staan voorzien; er wordt dan ook een dringend beroep gedaan op ieders eigen verantwoordelijkheid.

Vragen?

 

Vragen/suggesties met betrekking tot het coronabeleid binnen Germania / Achilles`29