Beste leden van vv Germania,

Hierbij willen wij jullie graag verder informeren over de samenwerking tussen vv Germania en Achilles`29, wij hebben inmiddels via een
mailing het grootste deel van onze leden geïnformeerd maar voor diegene waarvan het mailadres onbekend is of onvolledig volgt hierbij alsnog het bericht.
Wij willen iedereen er op attenderen dat het hierbij puur gaat om het gezamenlijke gebruik van sportpark Noord door Germania en Achilles`29 en dat dit volledig los moet worden gezien van de reeds bestaande jeugdsamenwerking tussen vv Germania en DVSG.

-bericht-
Het is een vreemde tijd, een tijd met vele beperkingen, ook in voetballand… We zien elkaar alleen op afstand en samen langs de lijn of met een drankje in het clubhuis zit er even niet in. Gelukkig zien we inmiddels wel weer wat jeugdleden op onze velden, maar hoe e.e.a. straks verder georganiseerd gaat worden zal nog moeten blijken.

Nu is er weinig activiteit te bespeuren, ogenschijnlijk ligt alles stil. Echter achter de schermen wordt hard gewerkt aan de toekomst van onze verenigingen. Zo is er door beide besturen een intentieverklaring opgesteld om te komen tot een zo optimaal mogelijke samenwerking tussen beide verenigingen op Sportpark Noord. In de samenwerkingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over het gebruik van de accommodatie en het bestaande clubhuis, maar ook over operationele zaken m.b.t. trainingen en wedstrijden. Beheer, onderhoud en aankleding van Sportpark Noord komen eveneens in de overeenkomst aan de orde.

We zullen op korte termijn een persbericht doen uitgaan waarin we kort onze plannen aankondigen. In dit stadium vinden we het belangrijk jullie – de leden van zowel Germania als Achilles’29 – gelijktijdig en op dezelfde manier te informeren. Vandaar dit gezamenlijke bericht.

De komende tijd zullen we de verschillende onderdelen van de samenwerkingsovereenkomst verder gaan uitwerken. Daarbij willen we graag een beroep doen op de specifieke kennis en ervaring van onze vrijwilligers.

Wij hopen jullie met dit bericht even weer wat bijgepraat te hebben over de laatste ontwikkelingen. Zodra er meer te melden valt dan horen jullie dat via een gezamenlijk bericht daar waar het de samenwerking op Sportpark Noord betreft.

Specifieke zaken, die Germania dan wel Achilles’29 als vereniging aangaan verlopen natuurlijk via de eigen communicatiekanalen.

Wees voorzichtig, blijf gezond.

Wim Benders, voorzitter Germania Pjotr van der Horst, voorzitter Achilles’29

-einde bericht-

 

Mochten er vragen of opmerkingen zijn neem dan contact op met één van de bestuursleden of via een reactie op info@germaniagroesbeek.nl

Met vriendelijke groet,

bestuur vv Germania

Reacties zijn uitgeschakeld.